Nasi nowi absolwenci

18-04-absolwenci

Dnia 27 kwietnia 2018 r. odbyła uroczyść zakończenia nauki klas trzecich. Tym razem mury naszego liceum opuściło łącznie 47 absolwentów.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., w czasie której miało miejsce przekazanie sztandaru szkoły młodszemu rocznikowi. Po Eucharystii nastąpiły przemówienia dyrekcji szkoły, rodziców oraz uczniów, a także wręczenie świadectw i nagród.

Druga, artystyczna część imprezy odbyła się już w szkole. Uczniowie klas drugich zaprezentowali w zabawny sposób sylwetki swoich starszych kolegów oraz zaprosili ich na pyszny poczęstunek. Teraz już tylko matura, życzymy Wam powodzenia!