O wodzie bez lania wody

18-03-woda

Dnia 22.02.2018 r. my - klasa 1A uczestniczyliśmy w zajęciach poprowadzonych w laboratoriach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przez pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury

Pierwsze doświadczenia przeprowadziliśmy w budynku Centrum Dydaktyczno - Badawczym Nanotechnologii w laboratorium Katedry Inżynierii Sanitarnej. Każdy zespół otrzymał dwie tajemnicze kolby z przeźroczystą cieczą. Naszym zadaniem było określenie, z której butelki wody mineralnej kupionej w sklepie napełniono nasze kolby. Oznaczaliśmy zawartość wodorowęglanów (HCO3-) w próbce miareczkując. Wszystkim udało się rozwiązać zagadkę.

Kolejne zajęcia odbyły się w Laboratorium Wodnym Katedry Budownictwa Wodnego. Mierzyliśmy wydatek przewodu, próbowaliśmy obliczyć stratę ciśnienia przy przepływie wody przez rurociąg. Uczyliśmy się rozpoznawać ruch laminarny i burzliwy, a także obliczać liczbę Reynoldsa. Zaobserwowaliśmy odskok hydrauliczny (woda naprawdę płynęła pod górę bez wspomagania!). Dowiedzieliśmy się i zobaczyliśmy w jakich warunkach woda przecieka przez wał przeciwpowodziowy. Przez cały ten czas naszym materiałem badawczym była woda. Niezwykłe H2O.

Sławomira Bering
Jędrzej Bering