Dzień Miłosierdzia

17-12-milosierdzie

W środę, 6 grudnia miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w naszym szkolnym rocznym harmonogramie. Wszystkie klasy uczestniczyły w Adwentowym Dniu Miłosierdzia.

Tego dnia mieliśmy wyjątkową możliwość uczynienia dobra osobom szczególnie go potrzebującym. W tym roku odwiedziliśmy następujące miejsca: Dom Sióstr Misjonarek Miłości (klasa 2a), Dom Dziecka w Tanowie (klasa 1b), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie (klasa 1a), Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Wielkopolskiej (klasa 1c), Hospicjum na Golęcine (klasa 3b), Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera (klasa 2b), Dom Pomocy Dziennej przy ul. Potulickiej (2c), Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Wojtyły (klasy 3a i 3c).

Dzięki tym wszystkim spotkaniom mogliśmy przypomnieć sobie, jak ważna jest wrażliwość na los osób chorych, samotnych, bezdomnych i zagubionych w dzisiejszym świecie.