Iskierka Radości :-)

17-11-tasmy

W sobotę, 25 listopada w Galerii Kaskada w Szczecinie aukcją charytatywną została zainaugurowana akcja pn. „Iskierka Radości - Szczecińskie Szkoły Dla Potrzebujących”, zorganizowana przez Zespół Szkół nr 5 w Szczecinie.

Przez 17 lat w ramach akcji udało się pomóc setkom potrzebujących dzieci: uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz podopiecznym domów dziecka, czy pogotowia rodzinnego i opiekuńczego. Pomoc dotarła również do osób samotnych i opuszczonych.

Spotkanie uświetniły występy dzieci ze szczecińskich przedszkoli oraz uczniów z szczecińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym także Liceum Katolickiego w Szczecinie. Naszą szkołę reprezentowały Roksana Puła z klasy 1 c oraz Kinga Domarecka z klasy 1b, które dały doskonały pokaz swych gimnastycznych i kuglarskich umiejętności.

Celem akcji jest zaktywizowanie młodzieży szczecińskich szkół do niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.