Odznaczenia dla nauczycieli

17-11-medale

10 października br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty ze Szczecina uhonorowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Medalem Komisji Edulacji Narodowej zostało odznaczonych również trzech nauczycieli Liceum Katolickiego: pani Wioletta Augustyn, pani Dotota Sroka oraz pan Tomasz Sikorski. Składamy serdeczne gratulacje!