Matury dobiegły końca

17-05-Maturka

Gorący okres tegorocznych egzaminów maturalnych powoli dobiega końca.

Absolwenci w części pisemnej musieli zmierzyć się obowiązkowo z językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym. Poza tym musieli napisać egzamin z jednego dodatkowo wybranego przedmiotu. Część ustna obejmowała język polski oraz język obcy. O ile na końcowe wyniki egzaminów przyjdzie maturzystom poczekać do 30 czerwca, to wszyscy mogą się już cieszyć ze wspaniale zdanych egzaminów w części ustnej. Gratulacje!