Trzecie klasy zakończyły naukę

2017-04-Koniec

Dnia 28 kwietnia 2017 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku klas trzecich. Tym razem mury naszego liceum opuściło łącznie 43 absolwentów.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., w czasie której miało miejsce przekazanie sztandaru szkoły młodszemu rocznikowi. Po Eucharystii nastąpiły przemówienia dyrekcji szkoły, rodziców oraz uczniów, a także wręczenie świadectw i nagród.

Druga, artystyczna część imprezy odbyła się już w szkole. Uczniowie klas drugich zaprezentowali w zabawny sposób sylwetki swoich starszych kolegów oraz zaprosili ich na pyszny poczęstunek. Teraz już tylko matura, życzymy Wam powodzenia!