Marzec 1968

17-03-Marzec

8 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie z panią Różą Król - przewodniczącą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie, działaczką promującą kulturę i tradycję żydowską. 

Uczniowie klas 1 c i 2 c wysłuchali wykładu na temat wydarzeń z Marca 1968 roku oraz ich konsekwencji, szczególnie emigracji Żydów. Spotkanie zakończyło się obejrzeniem fragmentu filmu "Odloty są cenne" zawierającego relacje osób, które zdecydowały się na wyjazd ze Szczecina z powodu represji w latach 60. Przedsięwzięcie było organizowane przez Aleksandrę Kądziołkę z klasy 2 c przy wsparciu Pana Przemysława Jastrzębskiego