Dla Polaków na Białorusi

16-12-Paczka

W dniach 16-18 grudnia 2016 r. uczennice naszego łiceum brały udział w „AKCJI PACZKA” organizowanej przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

... udałyśmy się do Grodna i okolicznych miejscowości, gdzie spotkałyśmy się z Polakami na Białorusi. W każdym domu byłyśmy witane z ogromną gościnnością i radością. Najuboższym, często samotnym, starszym rodakom rozdawałyśmy paczki. Spotkaniom towarzyszyły świąteczne życzenia oraz śpiew kolęd. Pragniemy przekazać Wam ogromne podziękowania od Polaków z Grodzieńszczyzny za pamięć.

Paczki, które udało nam się przygotować, między innymi dzięki Waszej hojności i zaangażowaniu są symbolem, że pamiętamy o naszych rodakach, którzy z różnych powodów pozostali na dawnych ziemiach polskich. Jeszcze raz dziękujemy i mamy nadzieję, że za rok znów wspólnie weźmiemy udział w akcji.

Natalia Mikiciuk, Maria Martinek, Teresa Swora