Matura

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w  2022 r. egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny 2022 CKE - informacje

Deklaracja maturalna: pobierz

Harmonogram egzaminów - pobierz

Informacja o materiałach i przyborach - pobierz

Informacja o dostosowaniach - pobierz

Informacja o egzaminie z informatyki - pobierz