Matura

Egzamin maturalny 2020 CKE - informacje

Harmonogram egzaminów maturalnych 2020 - pobierz

Informacja o materiałach i przyborach - pobierz

Informacja o dostosowaniach - pobierz

Informacja o egzaminie z informatyki - pobierz

Wzór do wypełniania i wydrukowania deklaracji maturalnej: Deklaracja