Terminarz 2019/2020

Termin zajęć, przerw w nauce i ferii

Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry:

Ustne egzaminy maturalne: 4.-22.05.2020 r.
Pisemne egzaminy: 4-21.05.2020 r.
Rozdanie świadectw maturalnych: 03.07.2020 r.
Rekrutacja do KLO – kwiecień – lipiec 2020 r.

Dni wolne od zajęć szkolnych:

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych:

 

KALENDARIUM SZKOLNE W ROKU 2019/2020

 

WRZESIEŃ 2019

PAŹDZIERNIK 2019

LISTOPAD 2019

GRUDZIEŃ 2019

STYCZEŃ 2020

LUTY 2020

MARZEC 2020

KWIECIEŃ 2020

MAJ 2020

CZERWIEC 2020

----------------------------------------------