Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2021/2022

Przewodniczący: Tomasz Piechowiak

Z-ca przewodniczącego: Marek Śliwa

Członkowie: 

 

Zebrania z rodzicami