Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców 2019/2020

Przewodniczący: Piechowiak Tomasz

Z-ca przewodniczącego: Śliwa Marek, Powałka Bartosz

Członkowie: 

Bagińska Grażyna    
Jońca Beata           
Waszczeniuk Katarzyna    
Nijaki Magdalena
Czerwińska Anna
Sulikowska Joanna
Malicka Joanna
Majkowska - Mech Dorota
Marek Agnieszka

 

Zebrania z rodzicami odbywają się zawsze w piątki w godz. 17.00-18.00.