Projekt Interreg

Pragniemy poinformować, że nasza Szkoła podjęła współpracę z Katedrą Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w ramach projektu  Interreg VA dofinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Energia + Technologia = Szkoła + Zawód

Technologie energii odnawialnej w szkołach – dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości.

 

Głównym celem tego projektu jest wdrażanie treści związanych z systemami energetyki odnawialnej do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych i tym samym motywowanie uczniów do podejmowania kariery w zawodach technicznych (STEM).

Działania realizowane w ramach projektu będą obejmowały między innymi opracowanie metod oraz treści dydaktycznych dotyczących systemów energii odnawialnej do wykorzystania w szkole.

W wyniku projektu powstanie specjalny kufer z zestawem dydaktycznym dotyczącym systemów energetyki odnawialnej. Umożliwi on wykorzystanie różnych metod przybliżania treści technicznych i przeprowadzania eksperymentów. Będzie zawierał między innymi podręcznik, szablony prezentacji i animacje do nauczania bardziej złożonych kontekstów technicznych oraz modele 3D dla ich ilustracji, które nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wykorzystać na wybranych lekcjach. Jego zawartość będą stanowić także materiały pozwalające na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń.

Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej uczniowie oraz ich rodzice będą mogli znaleźć ciekawe informacje dotyczące problematyki odnawialnych źródeł energii, quizy, kalkulatory emisji CO2 pozwalające na obliczenie swojego śladu węglowego oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Po stronie niemieckiej w projekcie uczestniczy kilka szkół średnich z regionu Meklemburgii - Pomorza Przedniego. Mamy nadzieję, że współpraca z nimi w ramach tego projektu pozwoli nam nie tylko na wymianę doświadczeń, ale także na nawiązanie trwałych kontaktów i stworzenie wspólnej przestrzeni edukacyjnej dla naszych uczniów i nauczycieli.

Projekt realizowany od 01.09.2020 do 30.06. 2022 r.