Nasze mocne strony

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie należy bez wątpienia do najlepszych szczecińskich szkół średnich. Od wielu lat uzyskujemy bardzo dobre wyniki maturalne, a nasi najlepsi uczniowie zdobywają laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W uznaniu za bardzo dobre wyniki nauczania od wielu lat jesteśmy wyróżnieni przez czasopismo "Perspektywy" odznaką "ZłotejSzkoły".

Dbałość o dobre wychowanie

Jednak wysokie pozycje w rankingach to nie wszystko, co wyróżnia naszą szkołę. Z największą starannością podchodzimy do kwestii wychowania młodego człowieka w duchu wartości humanistycznych i chrześcijańskich. Określamy jasne zasady moralne i dbamy o to, aby były respektowane i przestrzegane. W wychowaniu odwołujemy się do najwyższych wartości, jakimi są Bóg, Honor i Ojczyzna.

Przyjazna i serdeczna atmosfera

Zdajemy sobie sprawę, że zdrowe relacje międzyosobowe i życzliwy klimat są elementami koniecznymi do zrównoważonego rozwoju młodego człowieka. Nasza szkoła ze względu na swój kameralny charakter stwarza unikalną, rodzinną atmosferę, wolną od jakiejkolwiek przemocy i współczesnych zagrożeń. Nikt nie pozostaje u nas anonimowy, znamy się prawie wszyscy z imienia, a w najgorszym przypadku z widzenia.

Doświadczona kadra nauczycielska

Możemy poszczycić się dobraną z największą starannością kadrą pedagogiczną. Wszyscy nasi nauczyciele posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i wychowawcze, są osobami otwartymi i zaangażowanymi w swoją pracę. Wkładają wiele wysiłku, aby solidnie przygotować swoich uczniów do egzaminów maturalnych. Wielu z nich ma na swoim koncie spore sukcesy dydaktyczne. W sytuacjach trudnych swoją pomocą służą szkolny pedagog i ksiądz prefekt.

 

Duża ilość zajęć pozalekcyjnych

Zapewniamy także rozwój indywidualnych zainteresowań i zamiłowań na kołach przedmiotowych i zajęciach pozalekcyjnych. Wśród bogatej oferty znajdują się między innymi: schola, szkolne koła sportowe, szkolne koło turystyczne. 

Obcowanie z kulturą

Sporą wagę przykładamy do rozbudzania i kształtowania zainteresowania kulturą i sztuką. Regularnie organizujemy wyjścia na do teatrów szczecińskich na różne, ciekawe spektakle. Uczestniczymy w wielu lokalnych wystawach i wernisażach, organizujemy wycieczki szkolne i klasowe do wielu ciekawych miejsc w Polsce. 

Sport, turystyka i aktywny wypoczynek

Przywiązujemy także należytą wagę do dbałości o zdrowe ciało i kondycję fizyczną. Nasi uczniowie mają zapewnione zajęcia wychowania fizycznego pod okiem doświadczonych nauczycieli, którzy motywują także do udziału w różnych zawodach sportowych. Możemy się poszczycić wieloma sukcesami w tej dziedzinie. W okresie wakacyjnym organizujemy górskie obozy wędrowne, a zimą obozy narciarskie. Okazji do ruchu dostarczają także liczne rajdy turystyczne.

Obóz integracyjny w Tatrach

Każdego roku, pod koniec sierpnia uczniowie klas pierwszych wyjeżdżają w Tatry na wędrowny obóz integracyjny, w czasie którego mogą zapoznać się ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy, z wychowawcami oraz z kadrą nauczycielską. Oprócz rozmaitych wędrówek po tatrzańskich szlakach jest także czas na wspólną modlitwę i zabawę. Dzięki tym kilku wspólnie spędzonym dniom o wiele łatwiej rozpocząć naukę w nowej szkole.