Spotkanie z "Mamutem"

W dniu 7 czerwca 2021 r. młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie spotkała się z panem płk Januszem Kamockim ps. Mamut.

Pan Janusz Kamocki podczas II wojny światowej był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej a od 1943 r. Armii Krajowej.  Po wojennie, aresztowany i skazany.  Po tym czasie pracował w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Prowadził zajęcia z etnologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Uniwersytecie Polskim w Wilnie oraz na Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generale Sandomiriense, oraz na Uniwersytecie Śląskim (etnologię ludów pozaeuropejskich).  W 1964 Janusz Kamocki uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził też badania etnograficzne w kilku rejonach południowo-wschodniej części Azji. Najważniejsze wyniki przyniosły badania ludu pierwotnego Kubu zamieszkującego Archipelag Malajski w Indonezji. W 1971 prowadził badania w Singapurze, w 1975 w Armenii, a kilka lat później w Ladakhu (krainie w Indiach zamieszkanej przez Tybetańczyków) i w Nepalu. Jest członkiem Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Pan Janusz Kamocki podzielił się z młodzieżą swoimi wspomnieniami z czasów okupacji. Była to żywa i niesamowita lekcja historii. Spotkania z mądrymi ludźmi zawsze pozostawiają niezatarty ślad.