ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 "Strzec honoru szkoły, stać się godnymi jej szczytnych tradycji, kształtować umysły i charaktery tak, aby w przyszłości mogła być z nas dumna..."- uczniowie klas pierwszych podczas mszy św. w obecności nauczycieli i uczniów klasy drugich i trzecich złożyli uroczyste ślubowanie.  Pani Dyrektor Magdalena Biskup odczytała rotę przysięgi, a uczniowie powtarzając słowa roty  uroczyście ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji i będą  postępować w duchu miłości Boga i bliźniego. Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy  samych sukcesów w nauce i wzorowego zachowania, a ich Rodzicom i Wychowawcom zadowolenia, satysfakcji i obfitych owoców swojej codziennej pracy! .

"DEO DUCE BOŻE PROWADŹ".