Vivat professore!

Z wielka radością pragniemy poinformować, iż 11 maja 2020 r., nauczyciel historii i WOS-u Pan Tomasz Sikorski otrzymał z rąk Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tytuł Profesora.
Pan Profesor pracując w naszym liceum przeszedł wszystkie stopnie awansu naukowego. Nauka historii i WOS-u pod okiem takiego Mistrza, to sama przyjemność 🤩

Serdeczne Gratulacje Profesorze!