Wszystko dla maturzystów

1. Zasady bezpieczeństwa i organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2020:

  * Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego- skrót obejmujący podstawowe zasady.

  * Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.

  * Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne.

2. Komunikat dla maturzystów w dobie pandemii.

3. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym.