Myślę pozytywnie

We wrześniu 2019 roku nasza szkoła wysłała zgłoszenie do projektu "Myślę Pozytywnie".
Po wykonaniu zadań certyfikacyjnych, otrzymaliśmy Certyfikat i tytuł Szkoły Myślenia Pozytywnego. Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie. W tym roku szkolnym spośród wszystkich ubiegających się o nie szkół (podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski), wybrano 50 - w tym nasze liceum.
Dobro uczniów, ich zdrowie psychiczne oraz właściwa postawa życiowa są dla nas bardzo ważne. Dlatego program Pozytywnego Myślenia został na stałe włączony w działania profilaktyczno - wychowawcze podejmowane przez szkołę. Projekt obejmuje uczniów, rodziców oraz nauczycieli."