Spotkanie niewyborcze

We wtorek, 22 października uczniowie klasy II c i III c mieli okazję wysłuchać interesującego wykładu uniwersyteckiego połączonego z warsztatami. Spotkanie miało miejsce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Gościliśmy w Pracowni Badań Wyborczych, którą kieruje prof. Łukasz Tomczak. W pracowni znajduje się wiele cennych plakatów wyborczych, programów, ulotek i innych materiałów z ostatnich kilku dekad (także materiały partii z USA i Europy Zachodniej). Wykład prof. Tomczaka poświęcony był ewolucji współczesnych kampanii wyborczych, stosowania narzędzi marketingu wyborczego i public relations. Wykład zwieńczyła równie interesująca dyskusja.

T. Sikorski