Msza św. w intencji ks. Wojtka

Ksiądz, który wrósł w serca pokolenia

 10. rocznica tragicznej śmierci ks. Wojciecha Manelskiego

Dziś miałby 46 lat. Zginął 16 września 2009 r. w samochodowym wypadku, w przededniu uroczystości jubileuszowych, organizowanych z okazji 10-lecia szczecińskiego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki. Śp. ks. Wojciech Manelski, którego powierzano w modlitwach podczas Eucharystii pod przewodnictwem Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, sprawowanej z udziałem młodzieży Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w kościele Świętej Rodziny w Szczecinie 18 września w 10. rocznicę jego śmierci, był postacią wyrazistą.

 

Droga

Duszpasterską posługę jako wikariusz rozpoczął po święceniach kapłańskich otrzymanych z rąk ks. abp. Zygmunta Kamińskiego w 2001 r., w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Stargardzie (jeszcze wówczas „szczecińskim”). W okresie pracy w tej parafii do 2003 r. uczył religii w tamtejszym Zespole Szkół nr 2, a także pełnił obowiązki kapelana więziennego. Z dniem 1 września 2003 r. powierzona mu została funkcja prefekta w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Maksymiliana Kolbego oraz Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Szczecinie. W kwietniu 2007 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Od tego momentu troską obejmować począł szkoły katolickie prowadzone przez centrum: Katolicką Szkołę Podstawową im. Świętej Rodziny w Szczecinie, Katolicką Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szczecinie, Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Pobierowie, Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Maksymiliana Kolbego w Szczecinie oraz Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Trzęsaczu. Mimo krótkiego stażu kapłańskiego zdążył zyskać wśród uczniów i nauczycieli wielką sympatię za szczerość, życzliwość i wielkie oddanie, z którym realizował swoje powołanie. Pełniąc tę odpowiedzialną funkcję dla pracowników był ukochanym szefem i przyjacielem, dla uczniów – przyjacielem i opiekunem. Tak do dziś jest wspominany.

 Pamięć

Msza święta dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół katolickich jest czymś normalnym, oczywistym, wpisanym w rytm życia szkoły i puls duchowej formacji. Zwykle taką „szkolną” Eucharystię sprawuje się w wyznaczonym dniu raz w tygodniu. W przypadku szczecińskiego Liceum Katolickiego jest to środa i właśnie w takim dniu – pozornie zwyczajnym, jednym z kilku pośród szkolnego tygodnia zajęć, celebrację Uczty Pańskiej sprawowano tym razem uroczyście. Jak zwykle obecny na mszy był prefekt szkoły, obecnie ks. Michał Mikołajczak, który tym razem uczestniczył w niej w koncelebrze, wraz z wieloma przybyłymi w tym dniu kapłanami, by pod przewodnictwem Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego wspólnie z młodzieżą modlić się w intencji tragicznie zmarłego ks. Wojciecha Manelskiego. Ks. abp wygłosił też słowo Boże, w którym zawarł istotę gotowości do pełnienia woli Bożej, przytaczając przykłady wybitnych postaci z Pisma Świętego, z historii naszego kraju, a także nam współczesnych. Wskazał ich cenne cechy, determinujące do podejmowania wyzwań śmiałych i prawych już w bardzo młodym wieku. Abp Dzięga przypomniał istotne wydarzenia z krótkiego, ale jakże bogatego życia ks. Wojtka, rzutujące na jego drogę życiową, także i kapłańską. We wspomnieniach przywołał misję jego posługi, podkreślając oddanie powołaniu, dziełom Bożym i jednocześnie ludzkim oraz formacji młodego człowieka. „Nie dlatego zajął się młodzieżą, że stał się prefektem i wszedł w struktury Centrum Edukacyjnego – mówił Metropolita. – On dlatego został w nie wprowadzony, że pokazał wcześniej serce dla młodzieży”. O tym sercu, bijącym mocno i z oddaniem dla innych, a jednocześnie potrafiącym przeciwstawiać się złu i odważnie je wskazywać, zaświadcza wielu. Tak nauczycieli, jak i uczniów, czy pracowników wymienionych wcześniej katolickich placówek oświatowych. „Zobaczcie, jak wrósł w serca całego pokolenia” – mówił ks. abp, przywołując tak żywy wciąż wśród młodzieży autorytet tego młodego kapłana. Apelował do zgromadzonej młodzieży, by jako uczniowie szkoły katolickiej nigdy się tego nie wstydzili, nie czuli się tym skrępowani: „Idźcie z głową wyprostowaną, patrząc wszystkim w oczy. To was Bóg zaprasza do nowej przygody w nowym czasie, do nowych możliwości i nowych szans. Takich was Bogu przedstawiam i błogosławię, a wstawiennictwo świętego patrona waszej szkoły, patrona dnia św. Stanisława Kostki i także w tajemnicy świętych obcowania zwyczajna, duchowa opieka nad wami ze strony również księdza Wojtka, niech nam towarzyszy!”. Dekada mija od tragicznego rozstania z ks. Wojtkiem. Umarł pośród bliskich, rodząc się niebu. Wierzymy, że także w ziemskich sercach, jako wzór naprawdę godny naśladowania.  

Adam Szewczyk