Bartosz został laureatem!

19-03-skiba

Mamy fantastyczną wiadomość: Bartosz Skiba z klasy IIIc został laureatem XVII Olimpiady Znajomości Afryki.

Bartoszowi i jego Pani Profesor Barbarze Grabowskiej składamy serdeczne gratulacje!