Wspólnie zaśpiewaliśmy Hymn

18-11-hymn

Dnia 9 listopada miał miejsce finał akcji "Rekord dla Niepodległej", którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Minister Edukacji Narodowej. Także nasze liceum uczestniczyło w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Punktualnie o godz. 11.11 wszyscy uczniowie oraz nauczyciele zebrali się na holu szkolnym i wspólnie zaśpiewali a capella cztery zwrotki Hymnu Narodowego.  Z tej okazji wydrukowane zostały także pamiątkowe zakładki z tekstem Mazurka Dąbrowskiego. Z pewnością długo będą nam przypominać obchodzone w tym roku stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.