Ksiądz doktor Marcin Ferdynus

10-xmarcin

Z wielką radością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską znalazł się ks. dr Marcin Ferdynus, dyrektor Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz prefekt Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Ks. dr Marcin Ferdynus otrzymał Nagrodę Prezes Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. Przedłużanie życia jako problem moralny. Autor podejmuje w niej niezwykle interesującą i aktualną dyskusję na temat moralnych aspektów przedłużania życia ludzkiego. Swoje analizy umiejscawia w samym centrum toczącej się debaty bioetycznej. Specyfiką poruszanej w pracy problematyki jest to, że dotyczy ona nie tylko pojedynczej techniki medycznej bądź też sytuacji klinicznej, ale kluczowych obszarów współczesnej medycyny. (źródło www.kul.pl)

Gala wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny odbyła się w Warszawie 27 października 2017 r.

"Każda z tych nagród jest dla mnie i dla naszej ojczyzny powodem do dumy" - zadeklarowała Beata Szydło podczas przemówienia inaugurującego uroczystość. W uroczystości wziął też udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Nagrody zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy przyznano je w 1994 r. Od tego czasu wręczono już łącznie ponad 1100 nagród. Laureatów wskazuje Zespół ds. Nagród powoływany przez premiera na 3-letnią kadencję.

Księże doktorze Marcinie, składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania i szacunku!

link do filmu - około 20 min, 20 s.

Adres

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Al. Wojska Polskiego 76, 70-481 Szczecin

tel. 91 423 38 57, mail: sk@sk.edu.pl

Kadra

Dyrektor: mgr Maciej Muszyński

Zastępca: mgr Magdalena Biskup

Pedagog: mgr Joanna Ronka

Prefekt: ks. Michał Mikołajczak

Dane

ROK ZAŁOŻENIIA: 1992

NIP: 852-23-65-408

REGON: 321299810

KONTO: 33 1500 1113 1211 1001 5510 0000

Copyright (c) Liceum Katolickie 2016. Administrator: Krzysztof Sobczak. All rights reserved.