Oferta dla absolwentów Katolickich Szkół Podstawowych

Uczniowie Katolickich Szkół Podstawowych prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej mogą być przyjęci poza postępowaniem kwalifikacyjnym, jeśli wskażą Liceum Katolickie w Szczecinie jako szkołę pierwszego wyboru do dnia 31.03.2019 r. oraz ich średnia ocen po pierwszym semestrze ósmej klasy wynosi min. 4,5, a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

Oświadczenie o szkole pierwszego wyboru - pobierz