Pożegnanie absolwentów

19-04-absolwenci

Dnia 26 kwietnia 2019 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas trzecich. W tym roku mury naszego liceum opuściło łącznie 69 absolwentów.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., w czasie której odbyło się przekazanie sztandaru szkoły młodszemu rocznikowi. Po Eucharystii miała miejsce główna, oficjalna część imprezy. Na początku wysłuchaliśmy przemówienia Dyrektora szkoły p. Macieja Muszyńskiego, następnie Pani Magdalena Biskup, Wicedyrektor szkoły zaprezentowała wyniki naukowe osiągnięte przez tegorocznych absolwentów - i było czym się pochwaiić.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy w historii szkoły została przyznana Złota Tarcza Liceum Katolickiego, którą otrzymał nasz prymus - Mikołja Jońca. Za szczególne zasługi dla szkoły równie cenne, Srebre Tarcze otrzymali: Dominika Bacławska, Marta Puzio, Adrian Matecki i Bartosz Skiba. Serdeczne gratulacje!

Druga, artystyczna część imprezy odbyła się już w szkole. Uczniowie klas drugich przygotowali dla swych starszych kolegów zabawny występ oraz zaprosili ich na pyszny poczęstunek. Teraz już tylko matura, życzymy Wam połamania piór!